Biljettinformation

MEDLEMSKAP

För att kunna se festivalfilmer måste du köpa ett medlemskort i filmfestivalföreningen. Medlemskortet kan du köpa samtidigt som du köper biljetter. Det kostar 50 kr och är strikt
personligt. Kortet får inte överlåtas och ersätts inte vid förlust. Du måste ha ditt medlemskort med dig när du köper filmbiljetter. För dig under 15 år har vi ett ungdomsmedlemskort för 20 kr. Detta kort gäller ej vid köp av biljetter till filmer med 15-årsgräns.

BILJETTER OCH RABATTER

Normalt biljettpris är 50 kr, men vi har även lågprisbiljetter för 30 kr samt 1 kr för vissa visningar. Priser som avviker från normalpriset anges vid filmtexten samt i visningsschemat.
Vi har också ett Filmfrossarkort för 650 kr. Detta gäller som medlemskort samt som inträde till alla filmer du kan se. Det är först när du har hämtat ut biljetten, som du är garanterad plats på visningen.

BILJETTFÖRSÄLJNING

Biljettförsäljningen startar ca en timme innan första festivalvisningen varje dag. Du hittar festivalens biljettkassa i nedre foajén på Folkets Hus i Kiruna. För samtliga visningar gäller onumrerad placering.

PRISER

Medlemskort, vuxen: 50 kr
Medlemskort, barn och ungdom (under 15 år): 20 kr
Normalt biljettpris: 50 kr
Vissa visningar: 70 kr, 30 kr, 1 kr (anges vid respektive film)
Filmfrossarkort: 650 kr

FÖRKÖP

Du kan förköpa biljetter till filmfestivalens visningar. Förköpet håller öppet i Kiruna på Folkets Hus under följande tider:
måndag 7 november 17:00-19:00
onsdag 9 november 17.00-19.00

RESERVERA BILJETTER

Biljetter kan reserveras per e-post info@arcticlight.org från och med fredag 4 november, fram till festivalens första dag, samt e-post eller telefon 0980-177 15 under festivalen.
Reserverade biljetter måste hämtas ut senast 30 minuter innan respektive visning.