Malmberget/ Kiruna - Rymdvägen

Längd: 

104 minuter

Lokal: 

Land: 

Genre: 

Visningsdatum: 

onsdag 13 november 2013 kl 18:30

Filmnummer: 

91

Malmberget

Malmen måste brytas för att samhället ska kunna leva och samhället måste rivas för att malmen ska kunna brytas. Väntan på den stora smällen och samhällets undergång genomsyrar livet i Malmberget. Vi möter människor som lever kring gruvkanten där kontrasterna är stora mellan den lilla människan och det gigantiska maskineriet. Går det att bita den hand som föder en? Hur ser livet ut i ett samhälle som snart kommer att försvinna helt? En tragikomisk underton finns i filmen och mitt i ovissheten och rädslan är det alltid nära till värme och humor.

Kiruna – Rymdvägen

Kiruna ska flytta! Hela kvarteret ska rivas, hus ska flyttas och ny stadsdel byggas för att göra plats för gruvnäringen. Liselotte Wajstedt, uppvuxen på Bolagsområdet, försöker febrilt får tag i både sina ljusa och mörka minnen från uppväxttiden bland de älskade betongblocken, innan det hela raseras. Staden flyttas, men vad händer med våra minnen?

Styrkan i filmen är just det personliga anslaget, det vi drabbas av, närheten till livet och vad en plats betyder. Barndomshemmet blir ett minne av det förflutna, av det som kommer att försvinna för gott.

Ingående filmer