Ragnhildur Jónsdóttir

Det gömda folket - Bland alver och huldufólk på Island

Över hälften av Islands befolkning tror, eller kan tänka sig, att alver existerar sida vid sida med människan. En del vägar har konstruerats för att undvika konflikter med varelserna som ibland sägs besöka vår dimension. I dokumentärfilmen Det gömda folket träffar vi två av landets nyckelpersoner i ämnet, mediet Ragnhildur Jónsdóttir och alvskolans rektor Magnús Skarphéðinsson.

Prenumerera på RSS - Ragnhildur Jónsdóttir